Motivováni portálem GWAP, založili jsme tento portál her s texty. Každá hra na portálu musí splňovat následující tři vlastnosti:

  1. Hraní hry vyžaduje pouze základní znalost gramatiky jazyka, ve kterém se hraje.
  2. Pravidla hry jsou formulována nezávisle na jazyku, ve kterém se hraje.
  3. Hra je navržena jak pro jednoho, tak i pro dva hráče.
Literatura
Hladká Barbora, Mírovský Jiří, Kohout Jan:
An attractive game with the document: (im)possible?. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 96, pp. 5-26, Aug 2011. Available pdf
Hladká, B., Mírovský, J., Schlesinger, P.:
Designing a Language Game for Collecting Coreference Annotation. In Proceedings of the Third Linguistic Annotation Workshop, ACL-IJCNLP 2009, pp. 52-55, Suntec, Singapore, 2009. Available: pdf
Hladká, B., Mírovský, J., Schlesinger, P.:
Play the Language: Play Coreference. In Proceedings of the ACL-IJCNLP 2009 Conference Short Papers, pp. 209-212, Suntec, Singapore, 2009. Available: pdf ,poster.
Hladka, B., Mirovsky, J.:
Play the Language: an alternative way of annotation. A talk on CLARA course on Treebank Annotation, December 2010, Prague, Czech Republic. Available: slides.

Finanční podpora
V roce 2008 částečně financováno Grantovu agenturou Akademie věd České republiky v rámci projektu "Data a nástroje pro informační systémy" č. 1ET 101120413.

V letech 2010-2011 částečně financováno Grantovu agenturou České republiky v rámci projektu "Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu" č. P406/2010/0875.

V letech 2009-2011 částečně financováno Grantovu agenturou České republiky v rámci projektu "Od struktury věty k textovým vztahům" č. GA405/09/0729.

English